Fluo marker +

5.05

Fluorestseeriv markeerimine keskmise kestvusega: 6–12 kuud

Kestvus varieerub sõltuvalt kasutustingimustest ja pinnatüübist

  • palgipartii märgistamine raielangil (mõõdistamine)
  • kõikide puitmaterjalide inventariseerimine (saematerjal, palgid, kasvav mets)
  • puude lühi- ja keskkestvusega markeerimine ja mehhaniseeritud langetamise eelne markeerimine
  • raielangi ajutiste piiride markeerimine müügi või raietöö ajaks
Tootekood: - Kategooria: