Joonmarkerid

SOPPEC teeb joonemarkeerimise alal pidevalt uuendusi, garanteerime, et meie tooted on CMRi vabad (vabad kantserogeenidest, mutageenidest ja reprotoksilistest ainetest) 1. ja 2. kategooria osas, CFC-vabad (freoonivabad), HCFC-vabad (klorofluorosüsivesinikevabad), vabad klooritud lahustitest, plii- ja kaadmiumivabad, tolueeni- ja ksüleenivabad ning neil puuduvad Xn-kahjulikkuse ja Xi-ärritavuse ristisümbolid. Meie tooted ei kahjusta osoonikihti.

Euroopa turu suurim valik professionaalseks kasutamiseks.

Ohtlike valmistite liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitleva direktiivi 67/548/EÜ ja direktiivi 1 999/45/EÜ 29. kohandus tehnilistele edusammudele